Rólunk

Az inárcsi Boglárka Néphagyományőrző óvodáról

Az óvodák fenntartója:
Inárcs Nagyközség Önkormányzata
2365 Inárcs Rákóczi út 4.
Telefon: 06-29-370-021

A székhely óvoda neve és címe:
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha
2365. Inárcs, Széchenyi tér 1.
Tel: 06-29-370-569
E-mail címe: boglarkaovoda@gmail.com
Nyitva tartása: 6.00 - 17.00Az 1. sz. telephely neve és címe:
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha
2365 Inárcs Hunyadi János u. 1/a.
Telefon,fax: 06-29-371-281
Nyitva tartása: 6.00 – 17.00


A 2. sz. telephely neve és címe:
Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha
2365 Inárcs József u. 12.
Telefon: 06-29-370-451
Nyitva tartása: 6.00 - 17.00


Az óvodák intézményvezetője:
Fajt Istvánné /Széchenyi tér 1./

Intézményvezető-helyettese:
Huszár Kispéter Lívia /Széchenyi tér 1./

Az óvoda fenntartója:
Inárcs Nagyközség Önkormányzata
2365 Inárcs Rákóczi út 4.
Telefon: 06-29-370-021

A székhely óvoda (Széchenyi tér 1.) teljesen új épület, mely 2016. szeptember 1-től áll a gyermekek rendelkezésére. Három csoportos: Kis, Középső és Nagy csoport. Felszerelt szép nagy tornaterem, fejlesztőszoba, nevelőszoba, titkárság, vezetői iroda, gyermeköltözők, mosdók, tálaló konyha található benne. Udvara természetesen új, modern játékokkal van tele. Elkerített tankert rész és sport udvar egyaránt rendelkezésre áll.

Az 1. sz. telephely (Hunyadi út 1/a.) 1977-ben épült, de 2013-ban energetikai pályázat által teljesen felújított, rendezett, szép épület. Az épület bejárati parkja előtt 2 székely-kapu várja a bejövőket. Három csoport: Kis Középső és Nagy csoport, működik benne. Ezen kívül só-fallal és só-generátorral ellátott tornaszoba, logopédiai- és fejlesztőszoba, iroda, gyermeköltözők, mosdók, tálaló konyha található benne. Hatalmas nagy udvarral rendelkezik, mely árnyas, hiszen tele van öreg fákkal. A gyermekek kerti munkájához tankert biztosított, valamint sportudvar rész is megtalálható benne.

A 2. sz. telephelyen (József utca 12.) két csoport működik: Kis-középső, és Nagy csoport. 1967-ben épült régi épületnek mondható, de hatalmas nagy csoportszobai ablakaival, esztétikus berendezésével, új műpadlójával, családias jellegével igen vonzó a gyermekek számára. Itt is található fejlesztőszoba, mely egyúttal só-szoba is, melyet minden nap használhatnak a gyerekek. Iroda, gyermeköltözők, mosdók, tálaló konyha található még benne. Az udvar itt is árnyas és jól felszerelt.

A csoportszobák felszerelése minden igényt kielégít, s néphagyomány-ápoló programunkhoz illeszkedik. A játékok esztétikusak, a mai kor igényeinek megfelelnek.

Így összesen 8 csoportos az intézmény. A csoportlétszámok alacsonyak (átlagosan 18 fő).
A gyermekek felvétele, elhelyezése elsősorban abba az óvodába történik, amelyik lakóhelyéhez, vagy a szülő munkahelyéhez közelebb van.
A csoportokat jelenleg 1,5 óvodapedagógus és egy dajka látja el. 2 fő pedagógiai asszisztens segíti az óvodapedagógusok munkáját. (óvodapedagógusaink létszámát a jövőben bővítjük) Mindhárom óvodában a gyermekek nevelése a Néphagyományőrző Óvodai Program szerint történik, így e program megvalósításához szükséges természetes anyagok, hagyományápoló eszközök is rendelkezésre állnak. Így például kisméretű szövőkeretek, fonalak, korongozók, agyag, égetőkemence, gyöngy, gyapjú, bőr hulladék, textília, különböző termések, valamint több öltözet népi ruha a gyermekek népi dramatikus játékához, táncához stb.
A Néphagyományőrző Óvodai Program elkötelezettséget vállal a magyar népi hagyományok átörökítéséért, a magyar óvodai nevelés időtálló értékeiért.
A nevelőközösség meggyőződése szerint a családhoz, a földhöz, a néphez, a hazához fűződő erős érzelmi kötődést már az óvodáskorban érdemes megalapozni, hiszen ebben a nyitott és fogékony életkorban átélt élmények egy életre szóló útravalót adnak a gyerekeknek. A hagyományőrzés érzelmi hatástöbblete örömteli aktivitásra készteti a gyermekeket.
A kézműves tevékenységek gyakorlása közben, az egyszerűbb népszokások megismerése és lejátszása során, a népi mondókák, népi gyermekjátékok, népi dramatikus játékok, táncos mozdulatok ismételgetése, a népmesék jellegzetes fordulatainak figyelemmel kísérése, valamint a külső világ tevékeny megismerése által olyan készségeket, jártasságokat szereznek az óvodások, melyek alkalmassá teszik őket majd az iskolai életmód elfogadására. A program a néphagyományőrzést nem külön témaként értelmezi, hanem az óvodai nevelés komplex részeként, - beépítve az ünnepekbe, hétköznapokba. A gyerekek koruknak megfelelő szinten, észrevétlenül ismerik meg a naptári év jeles napjait, hagyományos és az emberi élet sorsfordulóihoz kapcsolódó ünnepeit, s a hétköznapok szokásőrző tevékenységeit az évről - évre visszatérő jelképekkel, élményszerű, örömteli cselekvésekkel együtt. Ezek az élmények hagyományaink tiszteletére, a közösségi érzés erősítésére, egymás megbecsülésére, szeretetére, elfogadására neveli őket.

Kötött és kötetlen foglalkozásaink:

• Külső világ tevékeny megismerése
• Verselés, mesélés, anyanyelvi nevelés
• Ének-zene, énekes játék, gyermektánc
• Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
• Mozgás
• Matematikai tapasztalatok


Összefoglalva: a néphagyományőrző szemléletű óvodai nevelés a gyermeki személyiség fejlődésének elősegítését, testi, lelki, értelmi szükségleteinek kielégítését a néphagyomány-ápolás és a természetóvás sokszínű eszközeivel igyekszik megvalósítani. Az óvoda és a család partnerkapcsolata igen fontos a gyermekek együttnevelése szempontjából. Ezért a napi személyes kapcsolat mellett a mindig soron következő negyedéves óvodai nevelőmunkáról folyamatosan tájékoztatást kapnak a szülők a faliújságokon. A nagyobb ünnepek, programok szervezésében a szülők aktív támogatói az óvodának.

Munkatársaink

Óvodavezető: Fajt Istvánné
Óvodavezető-helyettes: Huszár Kispéter Lívia
1. sz. Telephely vezető-helyettes: Finna Enikő Izabella
2. sz. Telephely vezető-helyettes: Piri Zoltánné


Óvodapedagógusok:
Fajt Istvánné
Finna Enikő Izabella
Eisner-Micza Beáta
Szabóné Simári Andrea
Gálik Tiborné
Huszár Kispéter Lívia
Kaltenecker Tiborné
Bódog Edina
Piri Zoltánné
Lipkovicsné Szíjártó Tünde
Talapka Varga Adrienn
Bartuszek Orsolya
Szimku Anita


Pedagógiai asszisztensek:
Magyar Zoltánné
Valkó Angéla
Demeterné Herbert Mónika
Kecskés Judit
Mrázné Varga Andrea
Jakab Cintia
Majoros Ivett
Turcsán Fanni


Dajkák:
Jeszenszki Józsefné
Pribék Renáta
Benkovics Jánosné
Presinszkiné Zsíros Marianna
Széplakiné Hajdú Erzsébet
Kulima Istvánné
Kancsárné Hornyák Ibolya
Schenk AndreaÓvodatitkár: Kucsera Renáta
Karbantartó: Bottlik István, Széplaki Zoltán
Gyógypedagógus: Király Erzsébet, Csongrádiné Démusz Amanda
Fejlesztőpedagógusok: Gálik Tiborné, Lipkovicsné Szijártó Tünde
Logopédus: Fajt Petra

Ellátott feladat: óvodai nevelés
- óvodapedagógus 12 fő
- pedagógiai asszisztens 8 fő
- dajka 8 fő