HírekKözlemény

2022 Apr 01

Óvodai beiratkozás

Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy a 2011. évi CXC. Köznevelési törvény 8. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2022. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Továbbá azok a kisgyermekek is igénybe vehetik az óvodai nevelést, akik a 2022-23-as nevelési évben betöltik 2,5 életévüket.

A beiratkozás helye: Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha 2365 Inárcs Széchenyi tér 1.

A beiratkozás időpontja: 2022. április 4-5-6. (hétfő, kedd, szerda) 8.00 – 16.00 óráig

A beiratozásra hozza magával a gyermek

- születési anyakönyvi kivonatát

- lakcímkártyáját

- TAJ kártyáját

- amennyiben rendelkezik gyermeke Pedagógiai Szakszolgálat vagy Szakértői Bizottság szakvéleményével akkor azt is.

Ha bármilyen kérdése lenne, írjon nyugodtan az óvoda e-mail címére (boglarkaovoda@gmal.com) vagy hívja a 06/29-370-569-es telefonszámot.

Tisztelettel: Fajt Istvánné óvodavezető

Szülői tájékoztató

2021 Aug 06

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha 2365 Inárcs, Széchenyi tér 1. Telefon: (29) 370-569 www.boglarkaovoda.hu e-mail: boglarkaovoda@gmail.com Kedves kiscsoportot kezdő szülők és óvodás gyerekek! Szeretettel meghívom Önöket egy ismerkedős délutánra, melyen lehetőség nyílik megismerni a leendő óvónéniket, dajka néniket, csoporttársakat és szüleiket. Program időpontja: 2021. augusztus 23. hétfő 16,00 Széchenyi téri óvoda 2365 Inárcs Széchenyi tér 1. 2021. augusztus 24. kedd 16,00 József úti óvoda 2021. augusztus 25. szerda 16,00 Hunyadi úti óvoda Tanévnyitó szülői értekezletet tartanak az óvónénik A Széchenyi téri óvodában 2021. szeptember 6.-án hétfőn 17,00-kor. A Hunyadi úti óvodában 2021. szeptember 1.-én szerdán 17,00-kor. A József úti óvodában 2021. szeptember 2,-án csütörtökön 17,00-kor. Az óvodakezdéshez az alábbiakra lesz szükség: - orvosi igazolás („Egészséges, közösségbe mehet”) - tornafelszerelés (részletesen az óvónéniktől a szülői értekezleten kapnak felvilágosítást) - váltócipő - váltóruha (évszaknak megfelelő) - fogkefe, fogmosó pohár - párna (lapos) Inárcs, 2021. augusztus 2. Az óvoda vezetősége.

Állásajánlat

2021 Jun 04

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha

pályázatot hirdet

Konyhalány munkakör betöltésére

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2365 Inárcs Fekiács J. u. 4.

Pályázati feltétel: Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázathoz benyújtandó: Önéletrajz

Szakmai tapasztalat előnyt jelent!

 

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha

2365 Inárcs Széchenyi tér 1.

boglarkaovoda@gmail.com

 

A fenti elérhetőségeken kérjük jelentkezését!

Óvodai beiratkozás

2021 Apr 20

Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha
2365 Inárcs, Széchenyi tér 1.
Telefon/Fax: (29) 370-569
www.boglarkaovoda.hu
e-mail: boglarkaovoda@gmail.com

Tárgy: Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10) EMMI határozatában a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. Kérem a kedves szülőket, hogy a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a levelükben megkapott „Óvodai beiratkozás előjegyzési adatai” dokumentumot kitölteni szíveskedjenek és az intézmény részére 2021. április 16-ig

- elektronikusan (boglarkaovoda@gmail.com e-mail címre)
- vagy postai úton (Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha 2365 Inárcs Széchenyi tér 1.)
- vagy a Széchenyi téri óvoda Traktor utca felőli bejáratánál lévő postaládába eljuttatni szíveskedjenek!

Az óvodai felvételről szóló határozatokat 2021. április 30-ig kipostázzuk.

A kitöltött dokumentum mellé csatolni szíveskedjenek a gyermek:

- születési anyakönyvi kivonatának másolatát
- lakcímkártyájának másolatát
- TAJ kártyájának másolatát
- amennyiben rendelkezik gyermeke Pedagógiai Szakszolgálat vagy Szakértői Bizottság szakvéleményével annak másolatát.

(Ha a felsorolt dokumentumok másolatát nem áll módjában a jelenlegi helyzetben eljuttatni az intézmény részére, akkor ezen dokumentumok leadásának pótlására lehetőség lesz a 2021/2022-es nevelési év megkezdése előtt. Ebben az esetben az „Óvodai beiratkozás előjegyzési adatai” dokumentumot szükséges eljuttatni az intézményhez.)

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben gyermekük 2021. szeptember 1-ig betölti a 2,5 évet, megkezdheti a 2021/2022. nevelési évet.

Inárcs, 2021. április 1.

Megértésüket és segítőkészségüket megköszönve, tisztelettel: Fajt Istvánné óvodavezető

Óvodai beiratkozás előjegyzési adatai

Gyermek neve:
Születési helye:
Születési ideje:
TAJ száma:
Állandó lakcíme:
Tartózkodási helye:
Testvéreinek száma/életkora:
Édesapa/gondviselő neve:
Édesapa/gondviselő munkahelye/foglalkozása:
Édesapa/gondviselő telefonszáma:
Édesanya/gondviselő neve:
Édesanya lánykori neve:
Édesanya/gondviselő munkahelye/foglalkozása:
Édesanya/gondviselő telefonszáma:
Gyermek járt-e bölcsödébe?
Ha igen mely intézménybe?
Gyermek járt-e már óvodába?
Ha igen mely intézménybe?
Mikortól kérné gyermeke óvodai nevelésben való részvételét?

Szakvélemény

Alulírott ………………………….., a gyermek szülője vagy gondviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ………………………….. nevű gyermekem rendelkezik Pedagógiai Szakszolgálat vagy Szakértői Bizottság szakvéleményével: igen nem (megfelelő rész aláhúzandó)


szülő/gondviselő aláírása (Amennyiben rendelkezik ilyen szakvéleménnyel, mellékelni szíveskedjék!)

Tájékoztatás

2020 Jul 07

Boglárka Néphagyományőrző
Óvoda és Konyha
2365 Inárcs, Széchenyi tér 1.  
Telefon: (29) 370-569
www.boglarkaovoda.hu 
e-mail: boglarkaovoda@gmail.com

Tájékoztatás
Kedves Szülők!


Azoknak a gyermekeknek és kedves szüleiknek, akik a 2020-2021-es nevelési évben kezdik meg óvodai életüket „Ismerkedős délutánt” szervezünk.
Lehetőség lesz a csoportban dolgozó felnőttek megismerésére, óvodai jelek kiválasztására és a majd egy csoportba járó gyerekek és szüleik megismerésére is.
Ezek helye és időpontja:
2020. augusztus 25. kedd   16 óra József úti óvoda
  2020. augusztus 26. szerda  16 óra Hunyadi úti óvoda
  2020. augusztus 27. csütörtök  16 óra  Széchenyi téri óvoda
Tanévnyitó szülői értekezletet tartunk, mindhárom korosztály részére
2020. szeptember 1-jén, kedden  17 órától a József úti óvodában
2020. szeptember 2-án,  szerdán  17 órától a Hunyadi úti óvodában
2020. szeptember 3-án   csütörtökön 17 órától a Széchenyi téri óvodában

Ha további kérdéssel vagy kéréssel szeretne fordulni az óvodához azt a boglarkaovoda@gmail.com e-mail címen megteheti!

Inárcs, 2020. július 6.

Fajt Istvánné, Zsuzsa óvodavezető
 

Döntés a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda nyári nyitva tartásáról

2020 May 29

Tárgy: Döntés a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda nyári nyitva  tartásáról

                                                                                                                  
66/2020 (V.28.) Polgármesteri Határozat


A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) számú kormányrendelet alapján az alábbi döntést hozom:

Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere az alábbiak szerint módosítja az Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2020. (II.19) Kt. határozatával elfogadott Boglárka Néphagyományőrző Óvoda nyári nyitva tartását:

 


 
Határidő: azonnal
Felelős: Fajt Istvánné intézményvezető 

 

Inárcs, 2020. május 28.

 

dr. Gál Imre László                                                                                                                         
    polgármester